اجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایران

اجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایران

اجرای کامل گروه خانه عاشیق های ایران به سرپرستی عاشیق سلجوق شهبازی

 

 

 

آیین رونمایی از کتاب دانشنامه عاشیقلار

تهران   فرهنگسرای بهمن    هغتم دی ماه 1402

 

 

-

Post a comment

Your email address will not be published.