اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

 هنر عاشیقی با داشتن جایگاهی والا در ادبیات شفاهی و فرهنگ مردم از معنویت خاصی برخوردار است. «عاشیق»ها  کامل ترین هنرمندان ترک هستند که بر خلق، تولید و اجرای هنرشان توانایی دارند. به عبارتی دیگر هنر عاشیقی جامع چند هنر مهم از جمله شاعری، داستانسرایی، نوازندگی، خوانندگی، بازیگری، آماده سازی روحی  قشون در جنگها و لطیفه گویی است.

محیط های عاشیقی

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیتبریز قره داغ

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیقم ساوه

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیزنجان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیهشترود

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیاورمو

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیهمدان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیسولدوز

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیخلخال

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیشاهسون

مجموعه های صوتی

ادامه مطلبکور اوغلو نعره سی

جواد محرمیکور اوغلو نعره سی

ادامه مطلبساری کوینک

محبوب خلیلی ساری کوینک

ادامه مطلبقالان من اولدوم

گروه ولکان قالان من اولدوم

ادامه مطلبآلا گوزلیم

گروه دالغاآلا گوزلیم

ادامه مطلبتیلیم خان

خانه عاشیق های ایران تیلیم خان

ادامه مطلبمختو مقلی فراغی

خانه عاشیق های ایران مختو مقلی فراغی

ادامه مطلبماذون قشقایی

خانه عاشیق های ایرانماذون قشقایی

ادامه مطلبگول اوزلوجانان

گروه جوشقونگول اوزلوجانان

ادامه مطلبغریب

عاشیق جعفر خاکپورغریب

ادامه مطلباورمو گوزلمه سی

عاشیق قربان پورولی علیاراورمو گوزلمه سی

ادامه مطلبسئوگیلیم

عاشیق ساری تل سئوگیلیم

ادامه مطلباولیا قلی یگانه

خانه عاشیق های ایراناولیا قلی یگانه

آخرین کتاب ها

ادامه مطلبعاشیق هاوالاری ( جلد 1)

چنگیز مهدی پورعاشیق هاوالاری ( جلد 1)

ادامه مطلبعاشیق هاوالاری (جلد2)

چنگیز مهدی پورعاشیق هاوالاری (جلد2)

ادامه مطلبعاشیق هاوالاری (درموغام های مختلف)

چنگیز مهدی پورعاشیق هاوالاری (درموغام های مختلف)

ادامه مطلبکونول نغمه لری

علی خدادادکونول نغمه لری

مجموعه های تصویری

ادامه مطلباجرای زنده دو استاد عاشیق

اجرای زنده دو استاد عاشیق استاد چنگیز مهدی پور و استاد محبوب خلیلی 

ادامه مطلباجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایران

اجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایرانعاشیق سلجوق شهبازی

ادامه مطلباجرای زنده گروه آذربایجان غربی

اجرای زنده گروه آذربایجان غربیعاشیق علی قلیزاده

ادامه مطلباجرای زنده گروه بختیاری

اجرای زنده گروه بختیاری استاد محراب باسوری

ادامه مطلباجرای زنده گروه گلستان (گنبد)

اجرای زنده گروه گلستان (گنبد)استاد رحیم عطا

ادامه مطلباجرای زنده گروه عاشیقی همدان

اجرای زنده گروه عاشیقی همدان عاشیق علی جمالی