اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

 هنر عاشیقی با داشتن جایگاهی والا در ادبیات شفاهی و فرهنگ مردم از معنویت خاصی برخوردار است. «عاشیق»ها  کامل ترین هنرمندان ترک هستند که بر خلق، تولید و اجرای هنرشان توانایی دارند. به عبارتی دیگر هنر عاشیقی جامع چند هنر مهم از جمله شاعری، داستانسرایی، نوازندگی، خوانندگی، بازیگری، آماده سازی روحی  قشون در جنگها و لطیفه گویی است.

محیط های عاشیقی ایران

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیتبریز قره داغ

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیقم ساوه

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیزنجان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیهشترود

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیاورمو

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیهمدان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیسولدوز

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیخلخال

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی

محیط های عاشیقیشاهسون

محیط های عاشیقی آذربایجان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقیشیروان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقینخجوان

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقیقازاخ

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقیدربند

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقیگویچه

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقیبورچعلی

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی آذربایجان

محیط های عاشیقیغرب جمهوری آذربایجان

محیط های عاشیقی ترکیه

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیGiresun Karadeniz

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیAmasya

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیAdana Çukurova

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیTokat

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیYozgat

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیTunceli Dersim

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیUrfa Diyarbakır Kerkük

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیGaziantep

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیMaraş Adıyaman Hatay

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیAnkara Kırıkkalae

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیDenizli aşık

ادامه مطلبمحیط های عاشیقی ترکیه

محیط های عاشیقیKonya Karaman

مجموعه های صوتی

ادامه مطلببو تورپاقلییام

عاشیق رحیم نظریبو تورپاقلییام

ادامه مطلبکور اوغلو نعره سی

جواد محرمیکور اوغلو نعره سی

ادامه مطلبساری کوینک

محبوب خلیلی ساری کوینک

ادامه مطلبقالان من اولدوم

گروه ولکان قالان من اولدوم

ادامه مطلبآلا گوزلیم

گروه دالغاآلا گوزلیم

ادامه مطلبتیلیم خان

خانه عاشیق های ایران تیلیم خان

ادامه مطلبمختو مقلی فراغی

خانه عاشیق های ایران مختو مقلی فراغی

ادامه مطلبماذون قشقایی

خانه عاشیق های ایرانماذون قشقایی

ادامه مطلبگول اوزلوجانان

گروه جوشقونگول اوزلوجانان

ادامه مطلبغریب

عاشیق جعفر خاکپورغریب

ادامه مطلباورمو گوزلمه سی

عاشیق قربان پورولی علیاراورمو گوزلمه سی

ادامه مطلبسئوگیلیم

عاشیق ساری تل سئوگیلیم

آخرین کتاب ها

ادامه مطلبعاشیق هاوالاری ( جلد 1)

چنگیز مهدی پورعاشیق هاوالاری ( جلد 1)

ادامه مطلبعاشیق هاوالاری (جلد2)

چنگیز مهدی پورعاشیق هاوالاری (جلد2)

ادامه مطلبعاشیق هاوالاری (درموغام های مختلف)

چنگیز مهدی پورعاشیق هاوالاری (درموغام های مختلف)

ادامه مطلبکونول نغمه لری

علی خدادادکونول نغمه لری

مجموعه های تصویری

ادامه مطلباجرای زنده دو استاد عاشیق

اجرای زنده دو استاد عاشیق استاد چنگیز مهدی پور و استاد محبوب خلیلی 

ادامه مطلباجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایران

اجرای زنده گروه خانه عاشیق های ایرانعاشیق سلجوق شهبازی

ادامه مطلباجرای زنده گروه آذربایجان غربی

اجرای زنده گروه آذربایجان غربیعاشیق علی قلیزاده

ادامه مطلباجرای زنده گروه بختیاری

اجرای زنده گروه بختیاری استاد محراب باسوری

ادامه مطلباجرای زنده گروه گلستان (گنبد)

اجرای زنده گروه گلستان (گنبد)استاد رحیم عطا

ادامه مطلباجرای زنده گروه عاشیقی همدان

اجرای زنده گروه عاشیقی همدان عاشیق علی جمالی