کونول نغمه لری

کونول نغمه لری

سخنی با خوانندگان

هنر عاشیقی هنری است که در آن شخص عاشیق» به صورت هنرنمایی تک نفره یا به نوعی استندآپ به داستان سرایی ،آواز ،نوازندگی شاعری و … می پردازد. هر چند در سده های اخیر در برخی مناطق عاشیقی نوازندگان دیگر نیز عاشیق را در این
هنرنمایی یاری میکنند.

با توجه به شواهد و یافته های باستان شناسی منشاء و خاستگاه هنر عاشیقی ایران قدیم بوده است. بنابراین این هنر اصیل که حدوداً در ۱۲ کشور جهان رایج است. ریشه در تاریخ و فرهنگ کشور عزیزمان داشته و سرچشمه اصلی آن ایران میباشد. مسئله مهمی که شاهد آن هستیم در این اواخر هنر عاشیقی قدم در ورطه فراموشی گذاشته و نزدیک است از محافل هنری و اذهان عمومی به تدریج حذف شود. با احساس این خطر جبران ناپذیر فرهنگی و هنری با راهنمایی و همکاری بنده و انجمن فرهنگی و هنری عاشیقلار آذربایجان شرقی و خانه عاشیقهای ایران تیمی متشکل از
متخصصان این ساحه در طول سه سال اخیر به تألیف و چاپ دانشنامه ای ۶ جلدی با نام «دانشنامه هنر عاشیقلار نموده است. هدف از تألیف این مجموعه صیانت از میراث فرهنگی گذشته و حفاظت از داشته های غنی این مرز و بوم است.

در جلد اول دانشنامه مذکور که در دست دارید به تاریخ ادبیات و موسیقی هنر عاشیقی پرداخته شده و در جلد دوم آن زندگینامه حدوداً ۲۸۵ تن از اوزانها، عاشیقها و شاعران بنام ادبیات عاشیقی از صدر اسلام تاکنون آورده شده است. جلدهای سوم چهارم و پنجم و ششم این مجموعه شامل نت ١٤١ قطعه از آهنگهای عاشیقی می باشند که برای اولین بار به صورت یکجا ارائه میشوند.

Download

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.